Home > Verschillen astma en COPD

De belangrijkste verschillen tussen astma en COPD

Astma COPD
Belangrijkste risicofactor Erfelijke aanleg (atopie) Roken
Optreden symptomen Periodiek optreden Chronisch aanwezig
Voorkomen Alle leeftijden Boven de 40 jaar
Beloop Overwegend gunstig, al dan niet met onderhoudsmedicatie Chronisch en geleidelijk verergerend
Levensverwachting Overwegend normaal Verminderd
Longfunctie Vrijwel normaal bij optimale behandeling Verminderd, ook bij optimale behandeling