Overig

Home > Overig

Astma-COPD.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt en zijn familie of vrienden zo uitvoerig mogelijk te informeren over astma, COPD en allergie en de daarbij behorende problemen en behandelwijzen daarvan. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden door astma, COPD en allergie tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënten met astma, COPD en allergieën. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Naast de patiënt, zal Astma-COPD.nl tevens alle longartsen, verpleegkundigen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van astma, COPD en allergie zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Verder stelt Astma-COPD.nl zich ten doel onderzoek naar ontstaan en behandeling van genoemde aandoeningen te stimuleren.

Medworq

Medworq is uitgever van medische websites.

Medworq wil patiënten en zorgprofessionals op verantwoorde wijze informeren over specifieke onderwerpen. Dit doet Medworq door samen te werken met een groot aantal medisch specialisten. Samen vormen zij een redactieteam dat invulling geeft aan de (medische) inhoud van de websites en het beantwoorden van vragen van bezoekers op de patiëntenfora. De redactie van de websites is onafhankelijk.

Medworq verkrijgt haar inkomsten middels advertenties en sponsoring. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Gerelateerde pagina’s:

Comments

Geen reacties, wees de eerste en schrijf er nu een