Home > Anti-allergie middelen

Anti-allergie middelen

Vaak hebben astma patiënten ook last van allergieën. Hierdoor hebben ze last van een loopneus of van hun ogen. Er zijn verschillende soorten anti-allergie middelen die de allergische klachten tegengaan/verminderen.

Anti-allergie middelen zijn onder te verdelen in 3 groepen: anti-hystaminica, corticisteroïden en immunotherapie.

Anti-hystaminica

Anti-hystaminica werken bij allergische reacties (waaronder hooikoorts) van huid, ogen en neus. Anti-hystaminica beschermen niet tegen de prikkels die de luchtwegen vernauwen en zijn daarom niet geschikt voor de bestrijding van astma.

Anti-hystaminica zijn verkrijgbaar in drank- en tabletvorm, maar ook in sprays en druppels. Voor kleine kinderen zijn anti-hystaminica niet geschikt omdat er daarvoor betere medicijnen zijn die via een kindermasker of voorzetkamer worden toegediend.

De naam is een samenstelling van ‘anti’, wat ‘tegen’ betekent en ‘hystamine’, de stof die bij de allergische reactie vrijkomt en de benauwdheid veroorzaakt.

Corticosteroïden

Corticosteroïden werken tegen klachten als een loopneus, een verstopte neus, niezen en jeukende ogen. De werking treedt meestal vertraagd op, ofwel pas na 3 tot 10 dagen. Bij terugkerende klachten is het dan ook belangrijk om de medicijnen te blijven gebruiken ook al is er een periode van weinig of geen klachten.

Corticosteroïden kunnen toegediend worden in druppelvorm en in spray-vorm (in de neus).

Immunotherapie

Immunotherapie is een langlopende, inspannende therapie. Over een periode van meerdere jaren (3-5) moeten er eerst wekelijks en vervolgens maandelijks prikken worden gehaald. Immunotherapie is met name geschikt voor mensen die veel bijwerkingen hebben van andere anti-allergie middelen.

Deze methode is niet geschikt voor hele jonge kinderen (0-5 jaar), zwangere vrouwen en ernstige astma-patiënten.

Immunotherapie in druppelvorm is nog in een min of meer experimentele/beginfase.