Home > Zorgverleners bij astma

Met wie kunnen astma-patiënten allemaal te maken krijgen?

Huisarts

Er zijn veel zorgverleners die zich over astma-patiënten ontfermen. In eerste instantie zult u met astmatische klachten bij de huisarts terecht komen. Deze zal onderzoek doen aan de hand van de NHG-standaard Astma bij Kinderen (M24) of de NHG-Standaard Astma bij Volwassenen: Behandeling (M27b). Dit zijn twee van de 74 standaard onderzoeken bij evenzoveel aandoeningen.

De huisarts kan u zelf gaan behandelen, maar hij kan u ook doorverwijzen naar een van de andere zorgverleners die met astma-patiënten te maken hebben.

Het is belangrijk om op alle vragen van de huisarts zo goed mogelijk antwoord te geven en om mee te denken met de huisarts. Uiteindelijk gaat het om uw eigen gezondheid. Zelf moet u ook alles aan uw huisarts vragen dat u maar wilt weten. Geen vraag over uw astmatische klachten is te gek.

Het Astmafonds heeft een checklist opgesteld met vragen die je kunt/moet stellen aan de huisarts. Deze kunt u gebruiken als geheugensteuntje als u op consult gaat. Ook bij vervolgbezoeken kunt u deze checklist er weer bij pakken.

Klik hier voor de printversie van de astma checklist.

Kinderarts

Als een kind astma heeft, dan kan het kind terechtkomen bij de kinderarts. Dit kan gebeuren na doorverwijzing door de huisarts, maar ook bij opnamen in het ziekenhuis. Er zijn ook kinderartsen die gespecialiseerd zijn in de longen. De kinderlongarts of kinderarts-pulmonoloog.

Is uw kind onder behandeling bij de kinderarts, dan houdt deze contact met uw huisarts. Deze laatste coördineert de inbreng van de verschillende specialisten.

Longarts

De longarts is uiteraard gespecialiseerd in de longen. Na doorverwijzing door de huisarts, zal de longarts nader onderzoek doen. De werking van de longen wordt hierbij onderzocht alsmede de reactie op verschillende prikkels. Ook wordt onderzocht of er sprake is van een andere aandoening aan de luchtwegen.

Longverpleegkundige

Via de huisarts maar ook via de Thuiszorg (dus zonder tussenkomst van de huisarts) kan er contact gelegd worden met een longverpleegkundige (ook wel astmaverpleegkundige genaamd). De longverpleegkundige kan adviseren over het vermijden van prikkels (qua inrichting van het huis bijvoorbeeld), uitleg geven over optimaal inhaleren maar ook psychologische hulp bieden bij het maken van bijvoorbeeld keuzes.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut kan ingeschakeld worden om beter te leren ademen, hoesten en ontspannen. Op deze manier gaat u zorgvuldiger met de hoeveelheid zuurstof om die u ter beschikking staat. Ook kan de fysiotherapeut adviseren over en begeleiden bij het verbeteren van de conditie.