Home > Inspanningsastma

Benauwdheid bij lichamelijk of geestelijke inspanning

Stress en hevige emoties kunnen het lichaam dusdanig prikkelen, dat een astma patiënt een aanval van benauwdheid krijgt. Ook tijdens of na lichamelijke inspanning kunnen astma patiënten benauwd worden. Met name als de inspanning niet geleidelijk opgebouwd wordt. We spreken hier van inspanningsastma.

Zware inspanning tussen de 6 en 8 minuten geeft de meeste klachten. Zelfs mensen die anders nooit last hebben van astma, kunnen dan last krijgen van benauwdheid.

Om klachten te voorkomen of te verminderen zijn er verschillende mogelijkheden:

Een goede warming-up

Gedurende 10 à 15 minuten voor de aanvang van de sportactiviteiten, kan er begonnen worden met de warming-up. Door lichte oefeningen zoals warmlopen en op de plaats springen wordt het lichaam al opgewarmd. Hou elke paar minuten ook even rust en doe rek- en strekoefeningen, anders bent u al uitgeput voor u aan de activiteit begint waar u eigenlijk voor komt. Zo voorkomt u de kans op inspanningsastma.

Koude buitenlucht voorverwarmen

Koude, droge lucht die ingeademd wordt, prikkelt het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor ontstaan er sneller benauwdheidsklachten. Als de inspanning zwaarder wordt en er sneller en dieper ingeademd wordt, drogen de luchtwegen wat uit waardoor de klachten alleen maar verergeren.

Het is aan te raden om in de winter binnen te sporten. Wilt u toch buiten sporten, dan kunt u de lucht die u inademt voorverwarmen door via uw neus adem te halen: de weg naar de longen is dan langer en de lucht wordt al wat opgewarmd. Een andere mogelijkheid is om een sjaal voor uw mond te doen. Ook hierdoor ontstaat een langere weg die afgelegd wordt door de lucht in een verwarmde omgeving.

Medicijnen bij inspanningsastma

Er zijn specifieke luchtwegverwijders die tot 30 minuten voor het sporten geïnhaleerd worden. Vervolgens zal tijdens het sporten de benauwdheid langer weg blijven en minder hevig zijn als die optreedt. Eventueel kan tijdens het sporten tussendoor nog een keer geïnhaleerd worden om zo de inspanningsastma te verminderen.

Bij gebruik van ontstekingsremmende medicijnen is het aan te bevelen om op sportdagen langwerkende ontstekingsremmers te gebruiken. Dan hoeft er tijdens een sportieve dag niet iedere keer weer luchtwegverwijdend medicijn gebruikt te worden.

Opgemerkt moet wel worden dat er verschillende astma-medicijnen op de dopinglijst van IOC staan. Mocht u dus topsport bedrijven, dan moet u daar rekening mee houden. Een dopinglijst is te vinden op de website van de Dopingautoriteit.