Home > Astma medicijnen

Medicijnen om astma te behandelen

De belangrijkste astma medicijnen die bij de behandeling van astma gebruikt worden zijn luchtwegverwijders (om direct de benauwdheid op te heffen/te verminderen) en ontstekingsremmers.

Luchtwegverwijders zorgen ervoor dat de vernauwde luchtweg vrijwel onmiddellijk weer wijder wordt. Hierdoor wordt de benauwdheid en/of kortademigheid direct bestreden. Bij inspanningsastma werken deze medicijnen ook snel.

Ontstekingsremmers bestrijden de luchtwegontsteking en zorgen hiermee op wat langere termijn voor bescherming van de luchtwegen tegen prikkels.

Naast luchtwegverwijders en ontstekingsremmers zijn er verschillende middelen die de behandeling van astma aanvullen. Denk hierbij aan anti-allergie medicijnen, de jaarlijkse griepprik tegen virusinfecties en antibiotica bij een luchtweginfectie veroorzaakt door bacteriën.

De meeste medicijnen tegen astma hebben door jarenlange ontwikkeling en ervaring nog maar weinig bijwerkingen. Mocht u last denken te hebben van bijwerkingen, dan kunt u dit het beste direct aan uw arts vertellen. Die kan vervolgens onderzoeken of het een bijwerking is, of dat er een andere oorzaak is. Mocht u daadwerkelijk last hebben van bijwerkingen, dan kunt u een ander, vergelijkbaar medicijn voorgeschreven krijgen waar u hopelijk geen bijwerkingen meer van heeft.

Medicijnen tegen astma kennen geen verslavend effect of gewenningseffect. Ook na jarenlang gebruik van de medicijnen, treedt er geen gewenning op.

Griepprik

De griepprik helpt om griep te voorkomen. Griep is ook een infectie en iedere infectie maakt de luchtwegen prikkelbaarder. Dit kan weer tot een astma-aanval leiden. De jaarlijkse griepprik is daarom voor mensen met astma een aanrader. Gedurende enkele dagen kunnen er verschijnselen/klachten van griep optreden.

Antibiotica

De meeste luchtweginfecties worden veroorzaakt door virussen, maar er zijn ook bacteriële luchtweginfecties. Deze kunnen bestreden worden met antibiotica. Een antibioticum wordt voorgeschreven door de (huis-)arts en bestaat meestal uit een kuur van meerdere dagen. Deze kuur moet altijd afgemaakt worden, ook al heeft u al geen klachten meer.

Combinatiemedicijnen

Er zijn ook combinatiemedicijnen, waarbij een ontstekingsremmer en een luchtwegverwijder worden gecombineerd. Bijvoorbeeld budesonide en formoterol samen of fluticason en salmeterol. Combinatiemedicijnen voorkomen de ontsteking en openen de luchtwegen.